Tuesday, 29 October 2013“Alkisah diceritakan ketika Imam As-Syafie rh.a masih kecil sedang ia duduk dalam majlis ilmu Imam Malik rh.a (gurunya) di Madinah Al-Munawwarah.

Imam Malik rh.a membaca hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam masjidnya. Seperti biasa ,apabila membacakan hadis dia akan mengatakan: Daripada si fulan,daripada si fulan dan daripada pemilik maqam ini,kemudian ia mengisyaratkan kepada kubur Rasulullah SAW.

Imam As-Syafie  melihat apa yang dilakukan oleh gurunya...Lalu ia mengambil tali.Setiap kali apa-apa yang disebutkan oleh gurunya ia akan menggulung di tangannya.

Melihat perlakuan itu,Imam Malik berasa marah. Imam Malik menunggu sehinggalah selesai ia membacakan hadis sebanyak 40 hadis.

Imam Malik memanggilnya,kemudian Imam Syafie duduk di sisinya “Mengapa engkau bermain ketika aku membaca hadis-hadis Rasulullah SAW ?” Tanya Imam Malik.

“Wahai guruku,bukanlah aku bermain akan tetapi aku menggulung tali di tangan supaya aku mengingat setiap kali apa-apa yang telah engkau sampaikan. Aku takut aku terlupa . Aku tidak punya kertas dan pensil kerana aku tidak punya duit untuk membelinya”.

Imam Malik merasa terkejut.

“Baiklah...jika sungguh engkau benar maka bacalah walau satu hadis yang telah ku ajar sebelum-sebelum ini”.

Maka Imam Syafie pun duduk seperti duduknya Imam Malik ketika mengajar . Lalu ia membacakan: Daripada si fulan, daripada si fulan dan daripada pemilik maqam ini, dia mengisyaratkan sepertimana  yang telah diisyaratkan oleh Imam Malik ,kemudian ia membaca sehingga selesai 40 hadis.

Imam Malik merasa kagum dengan kepintaran Imam Syafie.

Seraya dia berkata “ Sesungguhnya aku melihat Allah menyinari hatimu dengan cahaya-Nya,maka janganlah engkau gelapi ia dengan kegelapan maksiat”.“Telah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa seorang alim daripada suku Quraisy akan memenuhi dunia ini dengan ilmu”. (Al-Baihaqi-Manaqib Asy-Syafie 1/54).


 Pujian orang kepadanya, “Semua manusia kembali dengan membawa kecewa,Asy-Syafie kembali  dengan membawa permata”. (ibid. 2/306)


0 comments:

Post a Comment